Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρπάθου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρπάθου στη νήσο Κάρπαθο. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Β’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των χώρων συντήρησης και ταξινόμησης αρχειακού υλικού της Διεύθυνσης Γενικών Αρχείων του Κράτους – Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας

Ο προϊστάμενος διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύττει ότι την 13-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ. θα γίνει στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, Β’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των χώρων συντήρησης και ταξινόμησης αρχειακού υλικού της Διεύθυνσης Γενικών Αρχείων του Κράτους–Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Β’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης και των κρατητηρίων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης

Ο προϊστάμενος διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύττει ότι την 13-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. θα γίνει στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης Β’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και των κρατητηρίων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Β’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Τμημάτων Ασφαλείας Λευκού Πύργου, Δίωξης Ναρκωτικών Δ. Θεσσαλονίκης, Αλλοδαπών Αν. Θεσσαλονίκης και Αλλοδαπών Δ. Θεσσαλονίκης

Ο προϊστάμενος διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύττει ότι την 13-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.-10:00 π.μ. θα γίνει στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης Β’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των Τμημάτων Ασφαλείας Λευκού Πύργου, Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Θεσσαλονίκης, Αλλοδαπών Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Αλλοδαπών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Διοίκησης Ν. Σάμου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Σάμου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003, (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Διοίκησης Ν. Σάμου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Σάμου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Σάμου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003, (ΦΕΚ 76/τΑ),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Γραφείου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Σάμου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Φούρνων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Σάμου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003, (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Φούρνων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.) Ν. Αχαΐας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αχαΐας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.) Ν. Αχαΐας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  Επισυνάπτεται το έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαϊας

Περισσότερα »

Διακήρυξη Β΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Πρέβεζας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ αρ. πρωτ.: 22787/09-03-23 (ΑΔΑ: Ψ656Η-ΝΟΛ) αρχικής Διακήρυξης για την στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Πρέβεζας. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 1.684 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 1.425 τ.μ., αποθηκευτικούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 259 τ.μ. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην πόλη της Πρέβεζας. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για χρονικό

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση του Α.Τ. Καναλλακίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ αρ. πρωτ.: 44123/10-05-23 (ΑΔΑ: Ψ9ΗΤΗ-0ΔΙ) αρχικής Διακήρυξης για την στέγαση του Α.Τ. Καναλλακίου. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 180 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 162 τ.μ., αποθηκευτικούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 18 τ.μ. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης του Καναλλακίου. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για χρονικό

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση του Α.Τ. Πάργας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ αρ. πρωτ.: 44119/10-05-23 (ΑΔΑ: 6ΕΤ6Η-ΜΘΠ) αρχικής Διακήρυξης για την στέγαση του Α.Τ. Πάργας. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 172 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 154 τ.μ., αποθηκευτικούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 18 τ.μ. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης της Πάργας. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για χρονικό

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α’ Λ/Τ Παλαιάς Μονεμβασιάς

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/28-3-2003 (Α΄ 76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Α’ Λ/Τ Παλαιάς Μονεμβασιάς. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο