Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία»

Το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» στοχεύει στην άμεση μετάβαση αστέγων σε αυτόνομη διαβίωση, παρέχοντας υπηρεσίες στέγασης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, εργασιακής επανένταξης και διασύνδεσης με τις υπάρχουσες πολιτικές επιδοματικής στήριξης.

Το πρόγραμμα προκηρύσσεται κάθε δύο χρόνια από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και υλοποιείται από 43 Δήμους της χώρας, ενώ διαχειριστική Αρχή του προγράμματος είναι ο ΟΠΕΚΑ.

Οι ωφελούμενοι έχουν πρόσβαση σε:

  • Επιδότηση ενοικίου για 24 μήνες
  • Επιδότηση για λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού (οικοσκευή και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας)
  • Επιδότηση εργασίας για 12 μήνες
  • Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για επιπλέον12 μήνες
  • Υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης
  • Συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη
  • Διασύνδεση με συμπληρωματικές υπηρεσίες και παροχές

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο