Κοινωφελείς Περιουσίες και Σχολάζουσες Κληρονομιές

Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Κεντρική Υπηρεσία Μητρώου

(Ταχ. Δ/νση: Κολωνού 2 & Πειραιώς, 104 37 ΑΘΗΝΑ)

Προϊσταμένη

Τηλέφωνο Προϊσταμένου

Τηλέφωνα Υπαλλήλων

Email

Διεύθυνση

Σκλήρη Βασιλική

210 5234609

klirodot@gspp.gr

Τμήμα Α’ – Εκκαθάρισης

Γώγου Αλέκα α/α

210 5235327

210 5227013
210 5235023
210 5235327
210 5236015

a.gogou@gspp.gr

Τμήμα Β’ – Εποπτείας

Αλεστά Αικατερίνη α/α

210 5239903

210 5245198
210 5235622
210 5233847
210 5200373

a.alesta@gspp.gr

Τμήμα Γ’ – Σχολαζουσών Κληρονομιών

Λέτσιου Χριστίνα α/α

210 5235515

210 5235515
210 5242621

c.letsiou@gspp.gr

Γραφείο Μητρώου – Γραμματεία

210 5234609
210 5235622

mitrood11@gspp.gr

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

  • Η καταγραφή, η εκκαθάριση και η συνεχής εποπτεία του διαχειριστικού έργου των οργάνων διοίκησης των Κοινωφελών Περιουσιών (Εκκαθαριστές/ Εκτελεστές/ Κηδεμόνες/ Όργανα διοίκησης Ιδρυμάτων-Κληροδοτημάτων) για την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας τους με στόχο την υλοποίηση της βούλησης των διαθετών.
  • Η ταχεία εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομιών και η αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου.
  • Η διαχείριση των Κοινωφελών Περιουσιών που ανήκουν στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και η συνεχής και απρόσκοπτη εκτέλεση της βούλησης των συγκεκριμένων διαθετών.
  • Η μέριμνα για την περιέλευση στο Ελληνικό Δημόσιο των παραγραφέντων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αξιών και απαιτήσεων.
Νομοθετικό πλαίσιο
Επικοινωνία με τις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Μητρώου

Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας

Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο