Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική

Θάνος Πετραλιάς

Θάνος Πετραλιάς

Ο Θάνος Πετραλιάς είναι Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική.

Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2023 υπηρετούσε ως Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, αρμόδιος για το Γενικό Λογιστηρίου του Κράτους και τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Παράλληλα ασκούσε τα καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.ΔΔΗ.Χ.), Προέδρου της Επιτροπής για την παροχή Εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου και μέλους του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας.

Μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών, ήταν υπεύθυνος διαπραγματεύσεων από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών στις τεχνικές αξιολογήσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της ενισχυμένης εποπτείας, ενώ είχε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημοσιονομικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης.

Κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στη στατιστική και πτυχίο και μεταπτυχιακό στα οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπλέον έχει ολοκληρώσει δύο μεταδιδακτορικές έρευνες. Έχει διδάξει επί σειρά ετών σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικά ινστιτούτα και δημόσιους οργανισμούς όπως το ΚΕΠΕ και το Υπουργείο Ανάπτυξης και ως επιστημονικό προσωπικό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2012-2014 ήταν μέλος της Ελληνικής ομάδας τεχνικών διαπραγματεύσεων με την Τρόικα.

Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων, βιβλίων και μελετών που αφορούν θέματα της Ελληνικής οικονομίας, χρηματοοικονομικών, στατιστικής, οικονομετρίας, και άλλων θεμάτων όπως η μετανάστευση και η δημόσια υγεία.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο