Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024

Οικονομική ταξινόμηση 12η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης 11η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης 10η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης 9η Τροποποίηση

Περισσότερα »

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023

Οικονομική Ταξινόμηση 10η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης 9η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης 7η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης 6η Τροποποίηση

Περισσότερα »

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022

Ν΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΜΘ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΜΗ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΜΖ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΜΣΤ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΜΕ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΜΔ΄

Περισσότερα »

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021

ΛΖ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΑΔΑ: Ψ87ΖΗ-6ΘΤ ΛΣΤ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ:ΩΚΥΗΗ-ΖΥ7 ΛΕ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: ΩΜΤΟΗ-ΟΚΛ ΛΔ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ:

Περισσότερα »

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020

Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020 Οικονομική Ταξινόμηση 2020 – ΕΣΟΔΑ Οικονομική Ταξινόμηση 2020 – ΕΞΟΔΑ Υπουργική Απόφαση με ΑΔΑ : 6ΔΑΚΗ-ΑΚ5 H’ Τροποποίηση Υπουργικής

Περισσότερα »

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019

Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019 Οικονομική Ταξινόμηση 2019 – ΕΣΟΔΑ Οικονομική Ταξινόμηση 2019 – ΕΞΟΔΑ Υπουργική Απόφαση με ΑΔΑ : 6ΔΑΚΗ-ΑΚ5 Α’ Τροποποίηση Υπουργικής

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο