Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2024

Τροποποίηση του κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ., όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 6Ρ9ΑΗ-ΦΣΕ) Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.

Περισσότερα »

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ έτους 2023

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Τροποποίηση του κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ., όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 67Η7Η-ΜΒΒ)»

Περισσότερα »

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων 2018

Μείζονες κατηγορίες δαπανών κρατικού προϋπολογισμού Αντιστοιχίες αποκεντρωμένων διοικ. & περιφερειακών υπηρεσιών 2018 Κ.Α. Κατά Νομό – Νομαρχία Κ.Α. Αποκεντρωμένων διοικήσεων 2018 Κ.Α. Ειδ. φορέων αποκεντρωμένων

Περισσότερα »

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων 2017

Μείζονες κατηγορίες δαπανών κρατικού προϋπολογισμού Αντιστοιχίες αποκεντρωμένων διοικ. & περιφερειακών υπηρεσιών 2017 Κ.Α. Κατά Νομό – Νομαρχία Κ.Α. Αποκεντρωμένων διοικήσεων 2017 Κ.Α. Ειδ. φορέων αποκεντρωμένων

Περισσότερα »

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων 2016

Μείζονες κατηγορίες δαπανών κρατικού προϋπολογισμού Αντιστοιχίες αποκεντρωμένων διοικ. & περιφερειακών υπηρεσιών 2016 Κ.Α. Κατά Νομό – Νομαρχία Κ.Α. Αποκεντρωμένων διοικήσεων 2016 Κ.Α. Ειδ. φορέων αποκεντρωμένων

Περισσότερα »

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων 2014

Μείζονες κατηγορίες δαπανών κρατικού προϋπολογισμού Αντιστοιχίες αποκεντρωμένων διοικ. & περιφερειακών υπηρεσιών 2014 Κ.Α. Κατά Νομό – Νομαρχία Κ.Α. Αποκεντρωμένων διοικήσεων 2014 Κ.Α. Ειδ. φορέων αποκεντρωμένων

Περισσότερα »

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων 2015

Μείζονες κατηγορίες δαπανών κρατικού προϋπολογισμού Αντιστοιχίες αποκεντρωμένων διοικ. & περιφερειακών υπηρεσιών 2015 Κ.Α. Κατά Νομό – Νομαρχία Κ.Α. Αποκεντρωμένων διοικήσεων 2015 Κ.Α. Ειδ. φορέων αποκεντρωμένων

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο