Κρατικός Προϋπολογισμός

Ισολογισμός, Απολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2022

Εισηγητική Έκθεση 2022 Έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου 2022 Έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη Δημοσιονομική Βιωσιμότητα 2022 Παράρτημα Ι Παράρτημα ΙΙ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2022 Παράρτημα Κατάσταση Προϋπολογισμού

Περισσότερα »

Κρατικός Προϋπολογισμός 2024

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2024 Κρατικός Προϋπολογισμός 2024 Προϋπολογισμός Επιδόσεων 2024 Παρουσίαση Προϋπολογισμού Επιδόσεων 2024 Έκθεση Φορολογικών Δαπανών 2024 Περίληψη Έκθεσης άρθρου 22 του ν. 3492/2006

Περισσότερα »

Κρατικός Προϋπολογισμός 2023

Εισηγητική Έκθεση 2023 Κρατικός Προϋπολογισμός 2023 Προϋπολογισμός Επιδόσεων 2023 Παρουσίαση Προϋπολογισμού Επιδόσεων 2023 Έκθεση Φορολογικών Δαπανών 2023 Περίληψη έκθεσης άρθρου 22 του ν. 3492/2006

Περισσότερα »

Κρατικός Προϋπολογισμός 2022

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα, Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021, προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων τον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2022. Παρότι ο Προϋπολογισμός του

Περισσότερα »

Κρατικός Προϋπολογισμός 2021

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2021. Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης

Περισσότερα »

Κρατικός Προϋπολογισμός 2020

Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, προς συζήτηση στη Βουλή τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2020. Εισηγητική Έκθεση Έκθεση Φορολογικών Δαπανών

Περισσότερα »

Κρατικός Προϋπολογισμός 2019

Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα, Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, προς συζήτηση στη Βουλή τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2019: Εισηγητική Έκθεση Έκθεση Φορολογικών Δαπανών

Περισσότερα »

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων 2018

Μείζονες κατηγορίες δαπανών κρατικού προϋπολογισμού Αντιστοιχίες αποκεντρωμένων διοικ. & περιφερειακών υπηρεσιών 2018 Κ.Α. Κατά Νομό – Νομαρχία Κ.Α. Αποκεντρωμένων διοικήσεων 2018 Κ.Α. Ειδ. φορέων αποκεντρωμένων

Περισσότερα »

Προϋπολογισμός 2018

Εισηγητική Έκθεση Έκθεση φορολογικών δαπανών Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έτους 2018 Περιφερειακές Υπηρεσίες έτους 2018 Κεντρικές Υπηρεσίες έτους 2018 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018

Περισσότερα »

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων 2017

Μείζονες κατηγορίες δαπανών κρατικού προϋπολογισμού Αντιστοιχίες αποκεντρωμένων διοικ. & περιφερειακών υπηρεσιών 2017 Κ.Α. Κατά Νομό – Νομαρχία Κ.Α. Αποκεντρωμένων διοικήσεων 2017 Κ.Α. Ειδ. φορέων αποκεντρωμένων

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο