Κρατικός Προϋπολογισμός

Κρατικός Προϋπολογισμός 2024

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2024 Κρατικός Προϋπολογισμός 2024 Προϋπολογισμός Επιδόσεων 2024 Παρουσίαση Προϋπολογισμού Επιδόσεων 2024 Έκθεση Φορολογικών Δαπανών 2024 Περίληψη Έκθεσης άρθρου 22 του ν. 3492/2006

Περισσότερα »

Κρατικός Προϋπολογισμός 2023

Εισηγητική Έκθεση 2023 Κρατικός Προϋπολογισμός 2023 Προϋπολογισμός Επιδόσεων 2023 Παρουσίαση Προϋπολογισμού Επιδόσεων 2023 Έκθεση Φορολογικών Δαπανών 2023 Περίληψη έκθεσης άρθρου 22 του ν. 3492/2006

Περισσότερα »

Κρατικός Προϋπολογισμός 2022

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα, Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021, προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων τον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2022. Παρότι ο Προϋπολογισμός του

Περισσότερα »

Κρατικός Προϋπολογισμός 2021

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2021. Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης

Περισσότερα »

Κρατικός Προϋπολογισμός 2020

Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, προς συζήτηση στη Βουλή τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2020. Εισηγητική Έκθεση Έκθεση Φορολογικών Δαπανών

Περισσότερα »

Κρατικός Προϋπολογισμός 2019

Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα, Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, προς συζήτηση στη Βουλή τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2019: Εισηγητική Έκθεση Έκθεση Φορολογικών Δαπανών

Περισσότερα »

Προϋπολογισμός 2018

Εισηγητική Έκθεση Έκθεση φορολογικών δαπανών Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έτους 2018 Περιφερειακές Υπηρεσίες έτους 2018 Κεντρικές Υπηρεσίες έτους 2018 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018

Περισσότερα »

Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου έτους 2014, άρθρου 22 Ν. 3492/2006

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 Ν.3492/2006, η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) συντάσσει Ετήσια Έκθεση Ελέγχου, που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των ελέγχων διαχείρισης

Περισσότερα »

Κρατικός Προϋπολογισμός 2015

Εισηγητική Έκθεση 2015 Κεντρικές Υπηρεσίες 2015 Περιφερειακές Υπηρεσίες 2015 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 2015 Προσαρτημένοι Προϋπολογισμοί 2015 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 2015 Φορολογικές Δαπάνες 2015

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο