Ετήσιο Σχέδιο Δράσης

Ο ετήσιος κυβερνητικός προγραμματισμός αποτυπώνεται στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (Ε.Σ.Κυ.Π.). Αποτελεί σύνθεση των επιμέρους Ετησίων Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων, τα οποία προετοιμάζονται υπό τον συντονισμό και την επίβλεψη των Υπηρεσιών Συντονισμού των οικείων Υπουργείων.

Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο κάθε έτους και στη συνέχεια, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, το οποίο είναι πλήρως προσβάσιμο από όλους τους πολίτες.

Δείτε το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του έτους 2024

Δείτε το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του έτους 2023

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο