Φορολογική Πολιτική

Με το προεδρικό διάταγμα 77 ΦΕΚ A’ 130/27.06.2023 άρθρο 3 παράγραφος 5 η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 84/2019 μετονομάστηκε σε Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής.

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής διαρθρώνεται ως εξής:

  • Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος
  • Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής
  • Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
  • Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 210 3375 723, 210 3375 705
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 8, 10562 Αθήνα
e-mail: ggfp@minfin.gr

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο