Θέματα Χρηματικών Δοσοληψιών με την ΕΕ

Οδοιπορικά έξοδα του Συμβουλίου της ΕΕ για το έτος 2023
Εγκύκλιος

Εγκύκλιος με θέμα: «Περί απόδοσης οδοιπορικών εξόδων στην Ελλάδα για Εθνικούς Αντιπροσώπους που μετακινήθηκαν με εντολή του Δημοσίου στο πλαίσιο του Συμβουλίου της ΕΕ έτους 2023»

Συμπληρωματική εγκύκλιος

Υποδείγματα

– Υπόδειγμα Α – Οδοιπορικά Συμβουλίου Ε.Ε. – 9μηνο (Υποβολή έως 31.10.2023)

– Υπόδειγμα Β – Οδοιπορικά Συμβουλίου Ε.Ε. – 3μηνο (Υποβολή έως 19.01.2024)

Υπόδειγμα Γ – Οδοιπορικά Συμβουλίου Ε.Ε. 

Υπόδειγμα Δ – Οδοιπορικά Συμβουλίου Ε.Ε. 

Έγγραφα του Συμβουλίου

– List of Working Parties and Committees (Swedish Presidency) – 1st semester 2023

– List of Working Parties and Committees (Spanish Presidency) – 2nd semester 2023

– List of Council Preparatory Bodies 2023a

– List of Council Preparatory Bodies 2023b

Οδοιπορικά έξοδα του Συμβουλίου της ΕΕ για το έτος 2022
Εγκύκλιος

Εγκύκλιος με θέμα: «Περί απόδοσης οδοιπορικών εξόδων στην Ελλάδα για Εθνικούς Αντιπροσώπους που μετακινήθηκαν με εντολή του Δημοσίου στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ε.Ε. έτους 2022»

Υποδείγματα

– Υπόδειγμα Α – Οδοιπορικά Συμβουλίου Ε.Ε. – 9μηνο (Υποβολή έως 21.10.2022)

Υπόδειγμα Β – Οδοιπορικά Συμβουλίου Ε.Ε. – 3μηνο (Υποβολή έως 21.10.2023)

Υπόδειγμα Γ – Υποβολή USB

Έγγραφα του Συμβουλίου

List of Working Parties and Committees (French Presidency)– 1st semester 2022

List of Working Parties and Committees (Czech Presidency) – 2nd semester 2022

List of Council preparatory bodies 2022 a

List of Council preparatory bodies 2022 b

Οδοιπορικά έξοδα του Συμβουλίου της ΕΕ για το έτος 2021
Εγκύκλιος

Εγκύκλιος με θέμα: «Περί απόδοσης οδοιπορικών εξόδων στην Ελλάδα για Εθνικούς Αντιπροσώπους που μετακινήθηκαν με εντολή του Δημοσίου στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ε.Ε. έτους 2021»

Υποδείγματα

Υπόδειγμα Α – Οδοιπορικά Συμβουλίου Ε.Ε. – 9μηνο (Υποβολή έως 21.10.2021)

Υπόδειγμα Β – Οδοιπορικά Συμβουλίου Ε.Ε. – 3μηνο (Υποβολή έως 21.01.2022)

Υπόδειγμα Γ – Υποβολή USB

Έγγραφα του Συμβουλίου

List of Working Parties (Portuguese Presidency) – 1st semester 2021

List of Working Parties and Committees (Slovenian Presidency) – 2nd semester 2021

List of Council preparatory bodies

Οδοιπορικά έξοδα του Συμβουλίου της ΕΕ για το έτος 2020
Εγκύκλιος

Εγκύκλιος με θέμα: «Περί απόδοσης οδοιπορικών εξόδων στην Ελλάδα για Εθνικούς Αντιπροσώπους που μετακινήθηκαν με εντολή του Δημοσίου στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ε.Ε. έτους 2020»

Υποδείγματα

Υπόδειγμα Α – Οδοιπορικά Συμβουλίου Ε.Ε. – 9μηνο (Υποβολή έως 16.11.2020)

Υπόδειγμα Β – Οδοιπορικά Συμβουλίου Ε.Ε. – 3μηνο (Υποβολή έως 20.01.2021)

– Υπόδειγμα Γ – Υποβολή USB

Έγγραφα του Συμβουλίου

List of Council preparatory bodies 2020 a

List of Council preparatory bodies 2020 b

List of Working Parties (Croatian Presidency) – 1st semester 2020

List of Working Parties (German Presidency) – 2nd semester 2020

Οδοιπορικά έξοδα του Συμβουλίου της ΕΕ για το έτος 2019
Εγκύκλιος

 

Υποδείγματα

Υπόδειγμα Α – Οδοιπορικά Συμβουλίου Ε.Ε. – 9μηνο (Υποβολή έως 29.11.2019)

Υπόδειγμα Β – Οδοιπορικά Συμβουλίου Ε.Ε. – 3μηνο (Υποβολή έως 2401.2020)

Έγγραφα του Συμβουλίου

– 4.2019_meetings_outSIDE HEADQUARTERS.pdf

– 3.Β΄ 6ΜΗΝΟ 2019 ΦΙΛΑΝΔΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ.pdf

– 2.A’ 6MHNO_RO Presidency _1H 2019_ st15533.en18._publicdocx.pdf

– 1.List of Council preparatory bodies_st10308.en19.pdf

Οδοιπορικά έξοδα του Συμβουλίου της ΕΕ για το έτος 2018
Εγκύκλιος

Εγκύκλιος με θέμα: «Περί απόδοσης οδοιπορικών εξόδων στην Ελλάδα για Εθνικούς Αντιπροσώπους που μετακινήθηκαν με εντολή του Δημοσίου στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ε.Ε. έτους 2018»

Υποδείγματα

Υπόδειγμα Α – Οδοιπορικά Συμβουλίου Ε.Ε. – 9μηνο (Υποβολή έως 5.12.2018)

Υπόδειγμα Β – Οδοιπορικά Συμβουλίου Ε.Ε. – 3μηνο (Υποβολή έως 25.01.2019)

Έγγραφα του Συμβουλίου

– 1_Κατάλογος προπαρασκευαστικών οργάνων Ιαν 2018.pdf

– 3_Β΄6ΜΗΝΟ 2018 ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ.pdf

– 1_List of Council preparatory bodies Jan 2018.pdf

– 2_Α΄ 6ΜΗΝΟ 2018 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ.pdf

– 4_2018_Meetings_outside Headquarters.pdf

Οδοιπορικά έξοδα του Συμβουλίου της ΕΕ για το έτος 2017
Εγκύκλιος

Εγκύκλιος με θέμα: «Περί απόδοσης οδοιπορικών εξόδων στην Ελλάδα για Εθνικούς Αντιπροσώπους που μετακινήθηκαν με εντολή του Δημοσίου στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ε.Ε. έτους 2017»

Υποδείγματα

Υπόδειγμα Α – Οδοιπορικά Συμβουλίου Ε.Ε. – 9μηνο (Υποβολή έως 28.12.2017)

Υπόδειγμα Β – Οδοιπορικά Συμβουλίου Ε.Ε. – 3μηνο (Υποβολή έως 26.01.2018)

Έγγραφα του Συμβουλίου

– 3_(First half of 2017) UNDER THE MALTESE PRESIDENCY.PDF

– 4_(second half of 2017) UNDER THE ESTONIAN PRESIDENCY.PDF

– 5_2017_meetings_outside headquarters.pdf

– 1_Κατάλογος προπαρασκευαστικών οργάνων Συμβουλίου.pdf

– 2_List of Council preparatory bodies_en17.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο