Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για Αξιοποίηση Δημόσιας Περιουσίας

Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) «Τμήματος της Πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών» στην περιοχή «Γούρνες» του Δήμου Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης

Σχετικό έγγραφο

Περισσότερα »

Έγκριση Μελέτης Πολεοδόμησης Τουριστικού Χωριού και Σχεδίου Γενικής Διάταξης χωροθέτησης κτιρίων, Εγκαταστάσεων και Έργων Υποδομής Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος για την εφαρμογή του ΕΣΧΑΔΑ «Αγ. Ιωάννης Σιθωνίας» στην περιοχή Αγ. Ιωάννης Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής (ΑΑΠ 253/2017 και ΑΑΠ 120/2018).

Τροποποίηση των υπό στοιχεία 1) ΓΓΔΠ 0016711 ΕΞ2017/24.10.2017 και 2) ΓΓΔΠ 0009260 ΕΙ 2018/29.5.2018 κοινών υπουργικών αποφάσεων, «Έγκριση Μελέτης Πολεοδόμησης Τουριστικού Χωριού και Σχεδίου Γενικής

Περισσότερα »

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού – τουριστικού χωριού και Σχεδίου Γενικής Διάταξης χωροθέτησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και έργων υποδομής Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος για την εφαρμογή του ΕΣΧΑΔΑ “Αγ. Ιωάννης” Σιθωνίας

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΓΔΠ0016711ΕΞ2017/ 24.10.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Τουρισμού – Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού –

Περισσότερα »

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού-τουριστικού χωριού και Σχεδίου Γενικής Διάταξης χωροθέτησης κτιρίων, εγκαταστάσεων & έργων υποδομής Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος για την εφαρμογή του ΕΣΧΑΔΑ «Αγ. Ιωάννης Σιθωνίας»

Εφημερίδα της κυβερνήσεως/ Τεύχος ΑΑΠ 253/2.11.2017

Περισσότερα »

Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του «Αστέρα Βουλιαγμένης» και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης. (ΦΕΚ 191/τ. ΑΑΠ/04.10.2016)

ΑΑΠ 191 2016 ΑΣΤΕΡΑ

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο