Ανακοινώσεις ΜΣΠΑ

Διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με την εφαρμογή του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 11πμ- 1μμ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο στην αγγλική γλώσσα σχετικά με την εφαρμογή του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα

Περισσότερα »

Υποχρέωση υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης στο μεταβατικό μητρώο Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (ΜΣΠΑ ή CBAM) – τελευταία δυνατότητα υποβολής χωρίς συνέπειες για τους διασαφιστές

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 2023/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (Carbon Border Adjustment Mechanism- CBAM)

Περισσότερα »

Διαδικασία για την είσοδο στην πλατφόρμα του μεταβατικού μητρώου του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (ΜΣΠΑ ή CBAM)

Η είσοδος των υπόχρεων για την υποβολή εκθέσεων, των Οικονομικών Φορέων (Economic Operators) και των έμμεσων Τελωνειακών Αντιπροσώπων (Customs Representatives), γίνεται μέσω του συνδέσμου: https://cbam.ec.europa.eu/declarant

Περισσότερα »

Υποβολή πρώτης τριμηνιαίας έκθεσης στην πλατφόρμα μεταβατικού μητρώου του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίστηκε ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (Carbon Border Adjustment Mechanism- CBAM), μέσω του οποίου

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο