Έντυπα Κοινωφελών Περιουσιών

Παρακάτω επισυνάπτονται χρήσιμα έγγραφα σχετικά με τις Κοινωφελείς Περιουσίες:

  1. Οργανισμός Κοινωφελούς Ιδρύματος
  2. Αίτηση Κατάδειξης Κοινωφελούς Περιουσίας ή Σχολάζουσας Κληρονομιάς
  3. Λογοδοσία Κηδεμόνα
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο