Νομοθετικό Έργο

Νόμος: «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής»

Νόμος: «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167»

Νόμος: «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις»

Σχέδιο νόμου: «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις»

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο