Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI)

Σύμφωνα με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς της E.E., τα πρόσωπα και οι επιχειρήσεις έχουν ορισμένα δικαιώματα όταν κυκλοφορούν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο για εργασία, σπουδές, εμπορικές δραστηριότητες, κ.λπ.

Αν η αρχή σας ασχολείται με την εφαρμογή των σχετικών κανόνων στη χώρα σας, ίσως χρειαστεί να ανταλλάξετε πληροφορίες με παρόμοιες αρχές άλλων χωρών.

Το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) σας διευκολύνει ακριβώς σ’ αυτό.

Τι είναι το IMI;

Το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) είναι ένα διαδικτυακό, ασφαλές, πολυγλωσσικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δημοσίων αρχών που παρεμβαίνουν κατά την πρακτική εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.

Βοηθά τις αρχές να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της διασυνοριακής διοικητικής συνεργασίας σε πολλούς τομείς πολιτικής της ενιαίας αγοράς.

Το IMI υποστηρίζει σήμερα 67 διαδικασίες διοικητικής συνεργασίας σε 17 διαφορετικούς τομείς πολιτικής. Μπορεί να αναπροσαρμόζεται, με μικρή ή καμία προσπάθεια προγραμματισμού, ώστε να υποστηρίζει και άλλους τομείς πολιτικής.

Έχει επιτύχει να εκσυγχρονίσει τη διασυνοριακή διοικητική συνεργασία και να διασφαλίσει τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς στην πράξη. Αν και οι τελικοί χρήστες του IMI είναι οι εθνικές δημόσιες αρχές, αυτοί που ωφελούνται από αυτή τη βελτιωμένη συνεργασία είναι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες.

Δήλωση περί απορρήτου
Ενημέρωση για τους Όρους Χρήσης του IMI
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο