Μονάδα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Σκοπός 

Η Μονάδα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης και υπάγεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στόχος της Μονάδας ΣΔΙΤ είναι η προώθηση του θεσμού των ΣΔΙΤ του ν. 3389/2005 για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της απασχόλησης, την παροχή υποδομών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο κοινωνικό σύνολο με γνώμονα τη μέγιστη οικονομική αποδοτικότητα.

Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν πυλώνα ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος, συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και

αποδοτικότητα των πόρων του Δημοσίου Τομέα.

Διάρθρωση

Η Μονάδα ΣΔΙΤ αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα:

α) Τμήμα Α’ Προγραμματισμού και Αξιολόγησης

β) Τμήμα Β’ Παρακολούθησης της Εκτέλεσης Συμβάσεων

γ) Τμήμα Γ’ Ωρίμασης και Νομικής Υποστήριξης ΣΔΙΤ

 

Περισσότερα για τη Μονάδα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα εδώ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο