Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους

Με το ΠΔ 77/27.6.2023 (ΦΕΚ 130 Α’ /2023) η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μετονομάστηκε σε Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι η Θεώνη Αλαμπάση.

Διατελέσασα Ειδική Γραμματέας: Μαριαλένα Αθανασοπούλου (Μάρτιος 2022 – Ιανουάριος 2023).

Διατελέσας Ειδικός Γραμματέας: Φώτης Κουρμούσης (Ιούλιος 2016 – Φεβρουάριος 2022).

Ρύθμιση οφειλών

Κρατική στήριξη 1ης κατοικίας

Δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης

Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ)

Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση οφειλετών

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο