Ημερολόγιο Δημοσιεύσεων

Ημερομηνία

Δελτίο

Περίοδος αναφοράς

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

16/1/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Δεκέμβριος 2022

25/1/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Δεκέμβριος 2022

31/1/2023

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Δεκέμβριος 2022

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

15/2/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Ιανουάριος 2023

17/2/2023

Δελτίο Δημοσίου Χρέους

Δ' Τρίμηνο 2022

28/2/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Ιανουάριος 2023

28/2/2023

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Ιανουάριος 2023

ΜΑΡΤΙΟΣ

15/3/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Φεβρουάριος 2023

27/3/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Φεβρουάριος 2023

31/3/2023

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Φεβρουάριος 2023

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

18/4/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Μάρτιος 2023

25/4/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Μάρτιος 2023

28/4/2023

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Μάρτιος 2023

ΜΑΪΟΣ

15/5/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Απρίλιος 2023

19/5/2023

Δελτίο Δημοσίου Χρέους

Α' Τρίμηνο 2023

25/5/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Απρίλιος 2023

31/5/2023

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Απρίλιος 2023

ΙΟΥΝΙΟΣ

15/6/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Μάιος 2023

26/6/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Μάιος 2023

30/6/2023

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Μάιος 2023

30/6/2023

Ετήσιο Δελτίο Δημοσίου Χρέους

2022

ΙΟΥΛΙΟΣ

17/7/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Ιούνιος 2023

25/7/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Ιούνιος 2023

31/7/2023

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Ιούνιος 2023

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

16/8/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Ιούλιος 2023

18/8/2023

Δελτίο Δημοσίου Χρέους

Β' Τρίμηνο 2023

25/8/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Ιούλιος 2023

31/8/2023

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Ιούλιος 2023

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

15/9/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Αύγουστος 2023

25/9/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Αύγουστος 2023

29/9/2023

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Αύγουστος 2023

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

16/10/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Σεπτέμβριος 2023

25/10/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Σεπτέμβριος 2023

31/10/2023

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Σεπτέμβριος 2023

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

15/11/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Οκτώβριος 2023

17/11/2023

Δελτίο Δημοσίου Χρέους

Γ' Τρίμηνο 2023

27/11/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Οκτώβριος 2023

30/11/2023

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Οκτώβριος 2023

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

15/12/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Νοέμβριος 2023

27/12/2023

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Νοέμβριος 2023

29/12/2023

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Νοέμβριος 2023

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο