Ημερολόγιο Δημοσιεύσεων

Ημερομηνία

Δελτίο

Περίοδος αναφοράς

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

15/1/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Δεκέμβριος 2023

25/1/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Δεκέμβριος 2023

31/1/2024

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Δεκέμβριος 2023

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

15/2/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Ιανουάριος 2024

19/2/2024

Δελτίο Δημοσίου Χρέους

Δ' Τρίμηνο 2023

26/2/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Ιανουάριος 2024

29/2/2024

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Ιανουάριος 2024

ΜΑΡΤΙΟΣ

15/3/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Φεβρουάριος 2024

26/3/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Φεβρουάριος 2024

29/3/2024

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Φεβρουάριος 2024

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

15/4/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Μάρτιος 2024

25/4/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Μάρτιος 2024

30/4/2024

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Μάρτιος 2024

ΜΑΪΟΣ

15/5/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Απρίλιος 2024

20/5/2024

Δελτίο Δημοσίου Χρέους

Α' Τρίμηνο 2024

27/5/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Απρίλιος 2024

31/5/2024

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Απρίλιος 2024

ΙΟΥΝΙΟΣ

17/6/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Μάιος 2024

25/6/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Μάιος 2024

28/6/2024

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Μάιος 2024

28/6/2024

Ετήσιο Δελτίο Δημοσίου Χρέους

2023

ΙΟΥΛΙΟΣ

15/7/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Ιούνιος 2024

25/7/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Ιούνιος 2024

31/7/2024

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Ιούνιος 2024

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

16/8/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Ιούλιος 2024

19/8/2024

Δελτίο Δημοσίου Χρέους

Β' Τρίμηνο 2024

26/8/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Ιούλιος 2024

31/8/2024

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Ιούλιος 2024

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

16/9/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Αύγουστος 2024

25/9/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Αύγουστος 2024

30/9/2024

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Αύγουστος 2024

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

15/10/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Σεπτέμβριος 2024

25/10/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Σεπτέμβριος 2024

31/10/2024

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Σεπτέμβριος 2024

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

15/11/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Οκτώβριος 2024

19/11/2024

Δελτίο Δημοσίου Χρέους

Γ' Τρίμηνο 2024

25/11/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Οκτώβριος 2024

29/11/2024

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Οκτώβριος 2024

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

16/12/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό)

Νοέμβριος 2024

27/12/2024

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

Νοέμβριος 2024

31/12/2024

Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Νοέμβριος 2024

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο