Ενημερωτικό Yλικό

Ετήσια έκθεση Γ.Δ. Δημοσιονομικών Ελέγχων

Η παρούσα Έκθεση υποβάλλεται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων στον Υπουργό Οικονομικών, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.) κατά την η 152η/ 25.10.2023 Συνεδρίασή της, προκειμένου να συνοδεύσει το Γενικό Προϋπολογισμό του Κράτους του έτους 2024 (παρ. 1 άρθρου 22 του Ν. 3492/2006 και κεφ. Δ’ του κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων). Ετήσια Έκθεση άρθρου 22 ν. 3492/2006 Έκθεση άρθρου 76 ν. 4270/2014, έτους 2022 Περίληψη έκθεσης άρθρου 22

Περισσότερα »

Οδηγός ελέγχου των Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών

Ο ανά χείρας Οδηγός αποτελεί πολύτιμο βοήθημα τόσο για τους ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων που διενεργούν τους ελέγχους, όσο και τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών που καταπιάνονται με την εποπτεία της διοίκησης και διαχείρισης των περιουσιών αυτών και των Σχολαζουσών Κληρονομιών. Επιπλέον είναι χρήσιμο βοήθημα και για όποιον ελεγκτή φυσικό πρόσωπο ή Υπηρεσία έχει επιφορτιστεί τον έλεγχο των Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών. Επισυνάπτεται ο οδηγός

Περισσότερα »

Ετήσια έκθεση του άρθρου 10 παρ. 2 ιγ’ του Ν. 3492/2006 για το έτος 2022

Η παρούσα Έκθεση η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 ιγ’ του άρθρου 10 του Ν.3492/2006, υποβάλλεται από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.), απεικονίζει τα πιο σημαντικά ευρήματα των ελέγχων που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.). Επίσης, αξιολογείται το έργο των ελεγκτικών οργάνων και διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσής τους.  

Περισσότερα »
  • Scroll to Top
    Μετάβαση στο περιεχόμενο