Εκθέσεις-Περιλήψεις Εκθέσεων

Ετήσια έκθεση Γ.Δ. Δημοσιονομικών Ελέγχων

Η παρούσα Έκθεση υποβάλλεται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων στον Υπουργό Οικονομικών, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.) κατά την η 152η/ 25.10.2023 Συνεδρίασή της, προκειμένου να συνοδεύσει το Γενικό Προϋπολογισμό του Κράτους του έτους 2024 (παρ. 1 άρθρου 22 του Ν. 3492/2006 και κεφ. Δ’ του κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων). Ετήσια Έκθεση άρθρου 22 ν. 3492/2006 Έκθεση άρθρου 76 ν. 4270/2014, έτους 2022 Περίληψη έκθεσης άρθρου 22

Περισσότερα »

Ετήσια έκθεση του άρθρου 10 παρ. 2 ιγ’ του Ν. 3492/2006 για το έτος 2022

Η παρούσα Έκθεση η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 ιγ’ του άρθρου 10 του Ν.3492/2006, υποβάλλεται από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.), απεικονίζει τα πιο σημαντικά ευρήματα των ελέγχων που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.). Επίσης, αξιολογείται το έργο των ελεγκτικών οργάνων και διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσής τους.  

Περισσότερα »
  • Scroll to Top
    Μετάβαση στο περιεχόμενο