Οδηγός ελέγχου των Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών

Ο ανά χείρας Οδηγός αποτελεί πολύτιμο βοήθημα τόσο για τους ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων που διενεργούν τους ελέγχους, όσο και τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών που καταπιάνονται με την εποπτεία της διοίκησης και διαχείρισης των περιουσιών αυτών και των Σχολαζουσών Κληρονομιών.

Επιπλέον είναι χρήσιμο βοήθημα και για όποιον ελεγκτή φυσικό πρόσωπο ή Υπηρεσία έχει επιφορτιστεί τον έλεγχο των Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών.

Επισυνάπτεται ο οδηγός

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο