Δημοπρασίες

Περίληψη διακήρυξης Β’ επαναληπτικής πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Φερτών Υλικών) – Θέσεις παραπλεύρως του ποταμού Χάραδρου

Ο Αν. Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας διακηρύττει ότι διενεργείται επαναληπτική πλειοδοτική φανερή δημοπρασία εκποίησης αδρανών υλικών (φερτά υλικά), με τους όρους και τις υποχρεώσεις

Περισσότερα »

Διακήρυξη A’ επαναληπτικής πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Φερτών υλικών)

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας διακηρύττει ότι διενεργείται επαναληπτική πλειοδοτική φανερή δημοπρασία εκποίησης αδρανών υλικών (φερτά υλικά), με τους όρους και τις υποχρεώσεις

Περισσότερα »

Διακήρυξη πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Φερτών Υλικών)

O Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας διακηρύσσει ότι συνεπεία του από 23/01/2024 Πρωτοκόλλου Εκτίμησης Κινητών Πραγμάτων της Επιτροπής της παρ. 4 του Άρθρου 66 του

Περισσότερα »

Διακήρυξη μισθώσεως του αποκλειστικού δικαιώματος έκτακτης καρπώσεως ιστάμενων δένδρων πλατάνου σε δημόσιες εκτάσεις ευθύνης του Δασαρχείου Καλαμπάκας στα πλαίσια περιορισμού εξάπλωσης της ασθένειας μεταχρωματικού έλκους

Η Προΐσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλωνδιακηρύσσει όττι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή δημοπρασία η μίσθωση του αποκλειστικού δικαιώματος κάρπωσης ενδεικτικής ποσότητας 382,37 κ.μ. ή 587,36 χ.κ.μ.

Περισσότερα »

Δ.Τ.: Απολογισμός ταξιδιών του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σε Βρυξέλλες, Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Παρίσι

Σειρά ταξιδιών στο εξωτερικό, στα οποία επιβεβαιώθηκε η εμπιστοσύνη εταίρων, θεσμών, επενδυτών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών στη θετική πορεία και τις ευοίωνες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου διακηρύσσει ότι στις 19.12.2022 θα διενεργηθεί, στα γραφεία της Υπηρεσίας, φανερή προφορική δημοπρασία για την εκποίηση βυθοκορημάτων, που βρίσκονται

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο