Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (από 13/1/2016)

Οι ανακοινώσεις που αφορούν τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω θέματα:

  • Αξιοποίηση ακινήτων
  • Εκποίηση και εκμίσθωση κινητών
  • Εκτέλεση έργων
  • Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών
  • Υποβολή αιτήσεων προς τα δικαστήρια του άρθρου 10 ν.4182/2013 για ερμηνεία συστατικών πράξεων/μεταβολής σκοπού
  • Πρόσκληση για αξίωση κληρονομικού δικαιώματος επί σχολάζουσας κληρονομίας
  • Χορήγηση υποτροφιών, οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων λόγω σπουδών 
  • Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων ή βραβείων (εκτός σπουδών) 
  • Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών Κοινωφελών Περιουσιών και Κηδεμόνων Σχολ/σών Κληρ/μιών
  • Γενικές ανακοινώσεις

 

Δείτε τις ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών έως 12/1/2016
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο