Λογιστικό Πλαίσιο – Λογιστικές Πολιτικές

ΠΔ 54/2018
 
Σχέδιο Λογαριασμών
 
Λογιστικές Πολιτικές για την Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης
 
Εγκύκλιοι για την Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης

Εγκύκλιος για την Αρχική Απογραφή Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Κεντρικής Διοίκησης

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Δ/νση: Αμερικής 6
Τ.Κ.: 10671 – Αθήνα
 
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο