Βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη και ενδιάμεσο πρόγραμμα στήριξης με δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας

Mε το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, οι ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν να αποφύγουν την έξωση, να «παγώσουν» αποφάσεις αναγκαστικής εκτέλεσης, να διασφαλίσουν τη στέγασή τους και να αξιοποιήσουν μία ακόμα ευκαιρία για να αποκτήσουν και πάλι, με προνομιακούς όρους την πρώτη κατοικία τους.

Προϋπόθεση είναι η έκδοση της Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη και η ένταξη στη συνέχεια στο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Στήριξης της πρώτης κατοικίας τους με τη δυνατότητα επαναγοράς της στο μέλλον μέσω του αναβαθμισμένου Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης ακινήτων.

Πιο αναλυτικά:

Βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη

Οι ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν να εκδώσουν ψηφιακά την Βεβαίωση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

Σημειώνεται πως η Βεβαίωση εκδίδεται, επίσης, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση ή έχει κατασχεθεί η κύρια κατοικία τους, πρόκειται να υποβάλλουν αίτηση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών ή στον Κώδικα Δεοντολογίας.

Με την υποβολή της αίτησης η πλατφόρμα διενεργεί σχετικούς ελέγχους (π.χ. εισοδημάτων, περιουσίας κ.λπ.), με σκοπό την πρόληψη / αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών. Η Βεβαίωση εκδίδεται εντός 30 ημερών και παραμένει σε ισχύ για 3 μήνες.

Ενδιάμεσο Πρόγραμμα

Διαθέτοντας τη Βεβαίωση, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου το Δημόσιο συνεισφέρει στις δόσεις που είναι αναγκαίες για την αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης που έχει εκκινήσει ή της διαδικασίας εκποίησης της κατοικίας. Ειδικότερα προβλέπει

  • Κρατική επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου των ευάλωτων οφειλετών από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως για 15 μήνες.
  • Αναστολή μέτρων των πιστωτών (π.χ. κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις) για όσο χρόνο ο οφειλέτης έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα και επωφελείται της επιδότησης.

Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά στην ειδική πλατφόρμα και απαιτεί την χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που η κύρια κατοικία τους ανήκει μόνο ως προς ιδανικό μερίδιο ή αν είναι ψιλός κύριος ή επικαρπωτής, η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει τη σύμπραξη όλων των συνιδιοκτητών, συμπεριλαμβανομένων των ψιλών κυρίων και επικαρπωτών.

Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης

Οι ενταγμένοι στο παραπάνω πρόγραμμα ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν να κάνουν χρήση των διευκολύνσεων που παρέχει ο υπό σύσταση Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και να πετύχουν τη διατήρηση της 1ης κατοικίας τους για 12 έτη μέσω σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης, αλλά και την επαναγορά του ακινήτου, εφόσον το επιθυμούν.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο του Φορέα, ο ευάλωτος οφειλέτης μπορεί να συνεχίσει να μένει στην κατοικία του που έχει αγορασθεί από έναν ιδιωτικό φορέα ο οποίος του την αναμισθώνει για ένα διάστημα που μπορεί να φθάνει έως τα 12 έτη.

Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να προσφέρει πρόσβαση εµπειρογνώµονα στην κατοικία προκειμένου να καταγράψει την πραγματική κατάσταση του ακινήτου και να πληρώνει το μηνιαίο μίσθωμα προς το λαμβάνοντας στήριξη από το κράτος μέσω του μηνιαίου επιδόματος στέγασης μηνιαίο επίδομα στέγασης.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες βελτιωτικές τροποποιήσεις του πλαισίου λειτουργίας του Φορέα, οι ευάλωτοι οφειλέτες δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν μισθώματα 12 ετών σε περίπτωση που μπορούν να ασκήσουν νωρίτερα το δικαίωμα επαναγοράς της κατοικίας. Επιπρόσθετα, επωφελούνται χαμηλότερης τιμής αγοράς που προκύπτει από την έκπτωση 30% που λαμβάνει ο φορέας κατά την αγορά ακινήτων.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο