Αναφορές Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Κατάσταση φορέων Γεν. Κυβέρνησης που υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο 2023- Δεκέμβριο 2023

Ιανουάριος 2023 Φεβρουάριος 2023 Μάρτιος 2023 Απρίλιος 2023 Μάιος 2023 Ιούνιος 2023 Ιούλιος 2023 Αύγουστος 2023 Σεπτέμβριος 2023 Οκτώβριος 2023 Νοέμβριος 2023 Δεκέμβριος 2023

Περισσότερα »

Κατάσταση φορέων Γεν. Κυβέρνησης που υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο 2022- Δεκέμβριο 2022

Ιανουάριος 2022 Φεβρουάριος 2022 Μάρτιος 2022 Απρίλιος 2022 Μάϊος 2022 Ιούνιος 2022 Ιούλιος 2022 Αύγουστος 2022 Σεπτέμβριος 2022 Οκτώβριος 2022 Νοέμβριος 2022 Δεκέμβριος 2022

Περισσότερα »

Κατάσταση φορέων Γεν. Κυβέρνησης που υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο 2021- Δεκέμβριο 2021

Ιανουάριος 2021 Φεβρουάριος 2021 Μάρτιος 2021 Απρίλιος 2021 Μάϊος 2021 Ιούνιος 2021 Ιούλιος 2021 Αύγουστος 2021 Σεπτέμβριος 2021 Οκτώβριος 2021 Νοέμβριος 2021 Δεκέμβριος 2021

Περισσότερα »

Κατάσταση φορέων Γεν. Κυβέρνησης που υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο 2020- Δεκέμβριο 2020

Ιανουάριος 2020 Φεβρουάριος 2020 Μάρτιος 2020 Απρίλιος 2020 Μάϊος 2020 Ιούνιος 2020 Ιούλιος 2020 Αύγουστος 2020 Σεπτέμβριος 2020 Οκτώβριος 2020 Νοέμβριος 2020 Δεκέμβριος 2020

Περισσότερα »

Κατάσταση φορέων Γεν. Κυβέρνησης που υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο 2019 – Δεκέμβριο 2019

Ιανουάριος 2019 Φεβρουάριος 2019 Μάρτιος 2019 Απρίλιος 2019 Μάϊος 2019 Ιούνιος 2019 Ιούλιος 2019 Αύγουστος 2019 Σεπτέμβριος 2019 Οκτώβριος 2019 Νοέμβριος 2019 Δεκέμβριος 2019  

Περισσότερα »

Κατάσταση φορέων Γεν. Κυβέρνησης που υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο 2018 – Δεκέμβριο 2018

Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Ιανουάριος 2018) Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Φεβρουάριος 2018) Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Μάρτιος 2018) Κατάσταση

Περισσότερα »

Κατάσταση φορέων Γεν. Κυβέρνησης που υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο 2017 – Δεκέμβριο 2017

Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Δεκέμβριος 2017) Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Νοέμβριος 2017) Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Οκτώβριος 2017) Κατάσταση

Περισσότερα »

Κατάσταση φορέων Γεν. Κυβέρνησης που υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο 2016 – Δεκέμβριο 2016

Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Δεκέμβριος 2016) Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Νοέμβριος 2016) Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Οκτώβριος 2016) Κατάσταση

Περισσότερα »

Κατάσταση φορέων Γεν. Κυβέρνησης που υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο 2015 – Δεκέμβριο 2015

Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Δεκέμβριος 2015) Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Νοέμβριος 2015) Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Οκτώβριος 2015) Κατάσταση

Περισσότερα »

Κατάσταση φορέων Γεν. Κυβέρνησης που υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο – Δεκέμβριο 2014

Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Δεκέμβριος 2014) Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Νοέμβριος 2014) Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Οκτώβριος 2014) Κατάσταση

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο