Απολογισμός, Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Απολογισμός 2022

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού Τακτικός Προϋπολογισμός Υπουργείων Τακτικός Προϋπολογισμός Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων

Περισσότερα »

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2022

Εισηγητική Έκθεση 2022 Έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου 2022 Έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη Δημοσιονομική Βιωσιμότητα 2022 Παράρτημα Ι Παράρτημα ΙΙ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2022 Παράρτημα Κατάσταση Προϋπολογισμού

Περισσότερα »

Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2021

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2021 Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2021 Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2021 Τακτικός Προϋπολογισμός Υπουργείων 2021 Τακτικός Προϋπολογισμός Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 2021 Προϋπολογισμός Δημοσίων

Περισσότερα »

Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2020

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2020 Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2020 Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2020 Τακτικός Προϋπολογισμός Υπουργείων 2020 Τακτικός Προϋπολογισμός Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 2020 Προϋπολογισμός Δημοσίων

Περισσότερα »

Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2019

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2019 Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2019 Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2019 Τακτικός Προϋπολογισμός Υπουργείων 2019 Τακτικός Προϋπολογισμός Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 2019 Προϋπολογισμός Δημοσίων

Περισσότερα »

Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2018

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2018 Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2018 Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2018 Τακτικός Προϋπολογισμός Υπουργείων 2018 Τακτικός Προϋπολογισμός Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων 2018 Τακτικός

Περισσότερα »

Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2017

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2017 Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2017 Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2017 Τακτικός Προϋπολογισμός Υπουργείων 2017 Τακτικός Προϋπολογισμός Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων 2017 Τακτικός

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο