Εργαλεία ρύθμισης οφειλών

Βελτιωμένος εξωδικαστικός μηχανισμός με επιπλέον κούρεμα χρέους ως 28%

Διμερείς συμφωνίες με τράπεζες & servicers

Ρύθμιση οφειλών με ηλεκτρονική αίτηση μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών

Βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη και ενδιάμεσο πρόγραμμα στήριξης με δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας

Στεγαστικό Επίδομα ΟΠΕΚΑ

Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία»

Πάγιες ρυθμίσεις 24 δόσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία

Ρύθμιση - Απαλλαγή οφειλών

Διαμεσολάβηση

Εξυγίανση οφειλών επιχειρήσεων

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο