Διαγωνισμοί – Προσκλήσεις

Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για το έργο «Κυβερνητικό Πάρκο Ανδρέας Λεντάκης» μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Α’ φάση: Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση, τη διενέργεια της διαγωνιστικής

Περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών»

Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών», Άξονα Προτεραιότητας: 6.1 «Διοικητική Υποστήριξη» με τίτλο «Χορήγηση πρόσθετης ενίσχυσης με

Περισσότερα »

Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εκπαίδευση επαγγελματιών συμβούλων και υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (πρώην ΕΓΔΙΧ) για τη λειτουργία του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης»

Διακήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων, του έργου: «Εκπαίδευση επαγγελματιών συμβούλων και υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού (διεθνούς) άνω των ορίων διαγωνισμού για έργο «Εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους»

Αντικείμενο της σύμβασης Η Εθνική Στρατηγική περιλαμβάνει συνολικά τριάντα τρία (33) έργα σε τρεις άξονες παρέμβασης με στόχο την εκπλήρωση του οράματος της Στρατηγικής. Ο

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ια την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. &

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των ζωνών για τις οποίες κρίθηκε αναγκαία η επανάληψης της διαδικασίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση 135 ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γ.Γ. Φορολογικής Πολιτικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκατόν τριάντα πέντε (135) ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση 8 υπαλλήλων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση οκτώ (8) υπαλλήλων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την υποστήριξη – παρακολούθηση έργου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επισυνάπτεται η

Περισσότερα »

Τροποποίηση της προθεσμίας υποβολής και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου: «Μετεγκατάσταση Δραστηριοτήτων ΕΑΣ Υμηττού: Διαμόρφωση των χώρων στο ακίνητο της ΕΑΣ στη Μάνδρα Αττικής»

Απόφαση τροποποίησης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και της προθεσμίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στο πλαίσιο της από 22 Μαρτίου 2024 Διακήρυξης Ανοικτής Άνω των

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

O Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικων καλεί τον (τους) παρακάτω δυνητικό(ούς) δικαιούχο (ους): • Αυτοτελής Διεύθυνση Συντονισμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων και Διαχείρισης Τομεακού Προγράμματος

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

O Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικων καλεί τον (τους) παρακάτω δυνητικό(ούς) δικαιούχο(ους): • Αττοτελής Διεύθυνση Συντονισμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων και Διαχείρισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

O Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικων καλεί τον (τους) παρακάτω δυνητικό(ούς) δικαιούχο (ους): • Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΔιΔιΕΠ) – Συντονιστική Υπηρεσία για

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο