Διαγωνισμοί – Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των ζωνών για τις οποίες κρίθηκε αναγκαία η επανάληψης της διαδικασίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση 135 ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γ.Γ. Φορολογικής Πολιτικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκατόν τριάντα πέντε (135) ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση 8 υπαλλήλων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση οκτώ (8) υπαλλήλων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την υποστήριξη – παρακολούθηση έργου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επισυνάπτεται η

Περισσότερα »

Τροποποίηση της προθεσμίας υποβολής και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου: «Μετεγκατάσταση Δραστηριοτήτων ΕΑΣ Υμηττού: Διαμόρφωση των χώρων στο ακίνητο της ΕΑΣ στη Μάνδρα Αττικής»

Απόφαση τροποποίησης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και της προθεσμίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στο πλαίσιο της από 22 Μαρτίου 2024 Διακήρυξης Ανοικτής Άνω των

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

O Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικων καλεί τον (τους) παρακάτω δυνητικό(ούς) δικαιούχο (ους): • Αυτοτελής Διεύθυνση Συντονισμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων και Διαχείρισης Τομεακού Προγράμματος

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

O Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικων καλεί τον (τους) παρακάτω δυνητικό(ούς) δικαιούχο(ους): • Αττοτελής Διεύθυνση Συντονισμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων και Διαχείρισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

O Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικων καλεί τον (τους) παρακάτω δυνητικό(ούς) δικαιούχο (ους): • Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΔιΔιΕΠ) – Συντονιστική Υπηρεσία για

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

O Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικων καλεί τον (τους) παρακάτω δυνητικό(ούς) δικαιούχο (ους): • Αυτοτελής Διεύθυνση Συντονισμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων και Διαχείρισης Τομεακού Προγράμματος

Περισσότερα »

Διακήρυξη του έργου: «Μετεγκατάσταση Δραστηριοτήτων ΕΑΣ Υμηττού: Διαμόρφωση των χώρων στο ακίνητο της ΕΑΣ στη Μάνδρα Αττικής»

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Μετεγκατάσταση Δραστηριοτήτων ΕΑΣ Υμηττού:

Περισσότερα »

Διακήρυξη του έργου: «Εκπαίδευση επαγγελματιών συμβούλων και υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (πρώην ΕΓΔΙΧ) για τη λειτουργία του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης»

Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για το Έργο: «Εκπαίδευση επαγγελματιών συμβούλων και υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας 2ης έκτακτης κλήρωσης έτους 2024 των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών Κοινωφελών Περιουσιών και Κηδεμόνων Σχολ/σών Κληρ/μιών του Ν. Αττικής

Ανακοινώνεται η διενέργεια δημόσιας έκτακτης κλήρωσης για την κατάταξη των προσώπων του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών του άρθρου 16

Περισσότερα »

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» (ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ)

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο