Βεβαίωση Χρηματικών Οφειλών

Σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ.1, ν.5024/2023 (ΦΕΚ Α’ 41) φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση βεβαίωσης χρηματικών οφειλών τους προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για κάθε νόμιμη χρήση.

Με την αίτηση παρέχεται από τον αιτούντα άδεια για την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (ΦΕΚ Α’ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206).

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω του gov.gr.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 5024/2023, Άρθρο 43 – Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών – Μεταβατικές διατάξεις – Τροποποίηση άρθρων 29 και 74 ν. 4738-2020 (ΦΕΚ Α’ 41)

Ενημερωτικό υλικό

Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Βεβαίωσης Χρηματικών Οφειλών

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο