Πρόγραμμα Σταθερότητας

Πρόγραμμα Σταθερότητας 2024

Κατατέθηκε, την Τρίτη 30 Απριλίου 2024, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Πρόγραμμα Σταθερότητας που περιλαμβάνει τις δημοσιονομικές προβλέψεις των ετών 2024-2025. Το Πρόγραμμα Σταθερότητας είναι σε

Περισσότερα »

Κατάθεση του Προγράμματος Σταθερότητας 2023-2026 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Υποβλήθηκε, το Σάββατο 29 Απριλίου 2023, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας για τα έτη 2023-2026. Με βάση τις βασικές μακροοικονομικές προβλέψεις που περιλαμβάνονται

Περισσότερα »

Πρόγραμμα Σταθερότητας 2019

Το Πρόγραμμα Σταθερότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας για την περίοδο 2019-2022 υποβάλλεται στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1466/1997 του

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο