Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025

Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025 καταρτίζεται υπό το καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας που συνεπάγεται η πανδημία και η πορεία των εκστρατειών εμβολιασμού διεθνώς, αλλά

Περισσότερα »

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022

Στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 απεικονίζεται η δημοσιονομική στρατηγική της Γενικής Κυβέρνησης ως ενιαίο σύνολο σε τετραετή ορίζοντα, που περιλαμβάνει τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο