Έντυπα ΑΠΑΑ

Οδηγός χρήσης Εντύπων

Περιπτώσεις χρήσης εντύπων Κ1 έως Κ5

 

Κ1- ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΛΗΝ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κ2 – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κ3 – ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ -ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)

Κ4 – ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Κ5 – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Κ6 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Κ7 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Κ8 – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κ9 – ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Κ1 ΕΩΣ ΚΑΙ Κ8

 

Ε1 – ΚΑΤΟΙΚΙΑ ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ

Ε2 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ

Ε3 – ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ

Ε4 – ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ

Ε5 – ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ

 

ΑΑ-ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο