Στοιχεία Δημόσιου Χρέους

Ημερολόγιο

Δημοπρασίες Εντόκων Γραμματίων

26/6/2024 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

5/6/2024 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

29/5/2024 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

30/4/2024 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

24/4/2024 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

3/4/2024 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

27/3/2024 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

6/3/2024 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

21/2/2024 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

31/1/2024 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

24/1/2024 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

3/1/2024 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024

Ημερομηνία Δημοπρασίας

Τίτλος

Νέα έκδοση ή Επανέκδοση

17/1/2024

Δημοπρασία ΟΕΔ

Επανέκδοση

14/2/2024

Δημοπρασία ΟΕΔ

Επανέκδοση

20/3/2024

Δημοπρασία ΟΕΔ​

Επανέκδοση

17/4/2024

Δημοπρασία ΟΕΔ​

Επανέκδοση

22/5/2024

Δημοπρασία ΟΕΔ​

Επανέκδοση

19/6/2024

Δημοπρασία ΟΕΔ​

Επανέκδοση

Το ανωτέρω πρόγραμμα δημοπρασιών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτελεί μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2024, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών κρατικών ομολόγων. 

Ο ΟΔΔΗΧ θα ανακοινώνει την τελική απόφασή του αναφορικά με (i) τη διενέργεια της προγραμματισμένης δημοπρασίας (ii) το ISIN  των εκδόσεων ΟΕΔ που θα δημοπρατηθούν και (iii) το ύψος των δημοπρατούμενων ποσών, μία ημέρα πριν από την ημερομηνία εκάστης δημοπρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πληροφόρηση από την ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.    

ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

Ημ/νία δημοπρασίας

30/4/2024

3/4/2024

Ημ/νία έκδοσης

8/4/2024

5/4/2024

Ημ/νία λήξης

2/8/2024

5/7/2024

Δημοπρατούμενο ποσό (Εκατ. Ευρώ)

625

625

Ύψος προσφορών (Εκατ. Ευρώ)

1.031

996

Ανταγωνιστικές Προσφορές

805

806

Μη Ανταγωνιστικές Προσφορές

226

190

Αποδεκτό ποσό Δημοπρασίας (Εκατ. Ευρώ)

812,5

812,5

Συντελεστής κάλυψης

1,65

1,59

Απόδοση

3,67%

3,75%

Τιμή Δημοπρασίας

99,130

99,061

Cut – off ratio

50%

20%

Συμπληρωματικές Προσφορές δεύτερης ημέρας

– Εγκεκριμένο ποσό (Εκατ. Ευρώ)

– Εξασκούμενο ποσό (Εκατ. Ευρώ)

Συνολικά αποδεκτό ποσό (Εκατ. Ευρώ)

812,5

812,5

ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

Ημ/νία δημοπρασίας

24/4/2024

27/3/2024

Ημ/νία έκδοσης

26/4/2024

2/4/2024

Ημ/νία λήξης

25/10/2024

27/9/2024

Δημοπρατούμενο ποσό (Εκατ. Ευρώ)

625

625

Ύψος προσφορών (Εκατ. Ευρώ)

1.196

1.046

Ανταγωνιστικές Προσφορές

980

845

Μη Ανταγωνιστικές Προσφορές

216

201

Αποδεκτό ποσό Δημοπρασίας (Εκατ. Ευρώ)

812,5

812,5

Συντελεστής κάλυψης

1,91

1,67

Απόδοση

3,69%

3,75%

Τιμή Δημοπρασίας

98,170%

98,180%

Cut – off ratio

42,0%

22,0%

Συμπληρωματικές Προσφορές δεύτερης ημέρας

-Εγκεκριμένο ποσό (Εκατ. Ευρώ)

-Εξασκούμενο ποσό (Εκατ. Ευρώ)

Συνολικά αποδεκτό ποσό (Εκατ. Ευρώ)

812,5

812,5

ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

Ημ/νία δημοπρασίας

6/3/2024

6/12/2023

Ημ/νία έκδοσης

8/3/2024

8/12/2023

Ημ/νία λήξης

7/3/2024

6/12/2024

Δημοπρατούμενο ποσό (Εκατ. Ευρώ)

625

375

Ύψος προσφορών (Εκατ. Ευρώ)

902

758

Ανταγωνιστικές Προσφορές

707

567

Μη Ανταγωνιστικές Προσφορές

195

191

Αποδεκτό ποσό Δημοπρασίας (Εκατ. Ευρώ)

812,5

487,5

Συντελεστής κάλυψης

1,44

2,02

Απόδοση

3,73%

3,70%

Τιμή Δημοπρασίας

96,370

96,390

Cut – off ratio

80%

80%

Συμπληρωματικές Προσφορές δεύτερης ημέρας

-Εγκεκριμένο ποσό (Εκατ. Ευρώ)

112,5

-Εξασκούμενο ποσό (Εκατ. Ευρώ)

112,5

Συνολικά αποδεκτό ποσό (Εκατ. Ευρώ)

812,5

600

Έντοκα Γραμμάτια 13 εβδομάδων

ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (2024)

Δημοπρασία

Προσφορά (Εκατ. Ευρώ)

Ζήτηση (Εκατ. Ευρώ)

Πώληση (Εκατ. Ευρώ)

Απόδοση

Τιμή Δημοπρασίας

Απόκλιση επιτοκίων (Μέγ.-Ελάχ.)

30/4/2024

1.031

625

812,5

3,67%

99,130

3/4/2024

996

625

812,5

3,75%

99,061

31/1/2024

1.016

625

812,5

3,83%

99,000

3/1/2024

1.045

625

812,5

3,84%

99,040

ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (2023)

Δημοπρασία

Προσφορά (Εκατ. Ευρώ)

Ζήτηση (Εκατ. Ευρώ)

Πώληση (Εκατ. Ευρώ)

Απόδοση

Τιμή Δημοπρασίας

Απόκλιση επιτοκίων (Μέγ.-Ελάχ.)

1/11/2023

1.159

625

1.000

3,88%

99,028

4/10/2023

1.014

625

1.000

3,90%

99,025

2/8/2023

1.168

625

1.000

3,72%

99,068

5/7/2023

1.226

625

1.000

3,59%

99,100

3/5/2023

1.279

625

1.000

3,20%

99,198

5/4/2023

1.372

625

1.000

3,04%

99,271

1/2/2023

1.429

625

1.000

2,47%

99,380

4/1/2023

1.479

625

1.000

2,18%

99,445

ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (2022)

Δημοπρασία

Προσφορά (Εκατ. Ευρώ)

Ζήτηση (Εκατ. Ευρώ)

Πώληση (Εκατ. Ευρώ)

Απόδοση

Τιμή Δημοπρασίας

Απόκλιση επιτοκίων (Μέγ.-Ελάχ.)

2/11/2022

1.400

625

1.000

1,79%

99,028

5/10/2022

1.310

625

1.000

1,35%

99,025

3/8/2022

1.074

625

1.000

0,45%

99,068

6/7/2022

1.148

625

1.000

0,20%

99,100

4/5/2022

1.239

625

1.000

-0,16%

99,198

6/4/2022

853

625

1.000

-0,20%

99,271

2/2/2022

1.471

625

1.000

-0,42%

99,380

4/1/2022

1.150

625

1.000

-0,40%

99,445

ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (2021)

Δημοπρασία

Προσφορά (Εκατ. Ευρώ)

Ζήτηση (Εκατ. Ευρώ)

Πώληση (Εκατ. Ευρώ)

Απόδοση

Τιμή Δημοπρασίας

Απόκλιση επιτοκίων (Μέγ.-Ελάχ.)

3/11/2021

1.057

625

1.000

-0,43%

100,109

6/10/2021

1.109

625

1.000

-0,40%

100,102

4/8/2021

866

625

1.000

-0,40%

100,100

7/7/2021

1.158

625

1.000

-0,40%

100,100

5/5/2021

1.237

625

1.000

-0,40%

100,100

7/4/2021

1.300

625

1.000

-0,32%

100,080

3/2/2021

1.071

625

1.000

-0,32%

100,082

5/1/2021

1.271

625

1.000

-0,32%

100,080

ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (2020)

Δημοπρασία

Προσφορά (Εκατ. Ευρώ)

Ζήτηση (Εκατ. Ευρώ)

Πώληση (Εκατ. Ευρώ)

Απόδοση

Τιμή Δημοπρασίας

Απόκλιση επιτοκίων (Μέγ.-Ελάχ.)

4/11/2020

1.312

625

1.000

-0,20%

100,051

7/10/2020

1.344

625

1.000

-0,16%

100,040

5/8/2020

1.390

625

1.000

-0,04%

100,010

8/7/2020

1.893

625

1.000

0,01%

99,997

6/5/2020

1.152

625

1.000

0,28%

99,930

8/4/2020

743

375

600

0,29%

99,930

5/2/2020

753

375

600

-0,10%

100,026

8/1/2020

718

375

600

-0,08%

100,022

ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (2019)

Δημοπρασία

Προσφορά (Εκατ. Ευρώ)

Ζήτηση (Εκατ. Ευρώ)

Πώληση (Εκατ. Ευρώ)

Απόδοση

Τιμή Δημοπρασίας

Απόκλιση επιτοκίων (Μέγ.-Ελάχ.)

6/11/2019

1.209

375

600

-0,083%

100,021

9/10/2019

1.018

375

600

-0,02%

100,005

7/8/2019

993

625

1.000

0,095%

99,976

10/7/2019

1.030

625

1.000

0,23%

99,942

8/5/2019

1.100

625

1.000

0,34%

99,915

10/4/2019

1.410

625

1.000

0,35%

99,912

6/2/2019

1.316

<