Στοιχεία Δημόσιου Χρέους

Ημερολόγιο

2023

27/12/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

6/12/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

29/11/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

1/11/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

25/10/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

4/10/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

27/9/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

6/9/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

23/8/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

2/8/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

26/7/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

5/7/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

28/6/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

7/6/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

31/5/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

3/5/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

26/4/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

5/4/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

29/3/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

8/3/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

22/2/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

1/2/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

25/1/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

4/1/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

Ημ/νία δημοπρασίας

6/9/2023

7/6/2023

Ημ/νία έκδοσης

8/9/2023

9/6/2023

Ημ/νία λήξης

6/9/2024

7/6/2024

Δημοπρατούμενο ποσό (Εκατ. Ευρώ)

625

1.000

Ύψος προσφορών (Εκατ. Ευρώ)

1.553

1.510

Ανταγωνιστικές Προσφορές

1.247

1.160

Μη Ανταγωνιστικές Προσφορές

306

350

Αποδεκτό ποσό Δημοπρασίας (Εκατ. Ευρώ)

812,5

1.300,0

Συντελεστής κάλυψης

2,48

1,51

Απόδοση

3,81%

3,84%

Τιμή Δημοπρασίας

96,290

96,260

Cut – off ratio

69%

11%

ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

Ημ/νία δημοπρασίας

29/11/2023

25/10/2023

Ημ/νία έκδοσης

1/12/2023

27/10/2023

Ημ/νία λήξης

31/5/2024

26/4/2024

Δημοπρατούμενο ποσό (Εκατ. Ευρώ)

625

625

Ύψος προσφορών (Εκατ. Ευρώ)

955

1.103

Ανταγωνιστικές Προσφορές

755

915

Μη Ανταγωνιστικές Προσφορές

200

188

Αποδεκτό ποσό Δημοπρασίας (Εκατ. Ευρώ)

812,5

812,5

Συντελεστής κάλυψης

1,53

1,76

Απόδοση

3,84%

3,92%

Τιμή Δημοπρασίας

98,095%

98,057%

Cut – off ratio

75%

68%

Συμπληρωματικές Προσφορές δεύτερης ημέρας

-Εγκεκριμένο ποσό (Εκατ. Ευρώ)

187,5

187,5

-Εξασκούμενο ποσό (Εκατ. Ευρώ)

187,5

187,5

Συνολικά αποδεκτό ποσό (Εκατ. Ευρώ)

1.000

1.000

ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

Ημ/νία δημοπρασίας

1/11/2023

4/10/2023

Ημ/νία έκδοσης

3/11/2023

6/10/2023

Ημ/νία λήξης

2/2/2024

5/1/2024

Δημοπρατούμενο ποσό (Εκατ. Ευρώ)

625

625

Ύψος προσφορών (Εκατ. Ευρώ)

1.159

1.014

Ανταγωνιστικές Προσφορές

954

789

Μη Ανταγωνιστικές Προσφορές

205

225

Αποδεκτό ποσό Δημοπρασίας (Εκατ. Ευρώ)

812,5

812,5

Συντελεστής κάλυψης

1,85

1,62

Απόδοση

3,88%

3,90%

Τιμή Δημοπρασίας

99,028

99,025

Cut – off ratio

8%

81%

Συμπληρωματικές Προσφορές δεύτερης ημέρας

-Εγκεκριμένο ποσό (Εκατ. Ευρώ)

187,5

187,5

-Εξασκούμενο ποσό (Εκατ. Ευρώ)

187,5

Συνολικά αποδεκτό ποσό (Εκατ. Ευρώ)

1.000

Έντοκα Γραμμάτια 13 εβδομάδων

ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (2023)

Δημοπρασία

Προσφορά (Εκατ. Ευρώ)

Ζήτηση (Εκατ. Ευρώ)

Πώληση (Εκατ. Ευρώ)

Απόδοση

Τιμή Δημοπρασίας

Απόκλιση επιτοκίων (Μέγ.-Ελάχ.)

1/11/2023

1.159

625

812,5

3,88%

99,028

4/10/2023

1.014

625

1.000

3,90%

99,025

2/8/2023

1.168

625

1.000

3,72%

99,068

5/7/2023

1.226

625

1.000

3,59%

99,100

3/5/2023

1.279

625

1.000

3,20%

99,198

5/4/2023

1.372

625

1.000

3,04%

99,271

1/2/2023

1.429

625

1.000

2,47%

99,380

4/1/2023

1.479

625

1.000

2,18%

99,445

ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (2022)

Δημοπρασία

Προσφορά (Εκατ. Ευρώ)

Ζήτηση (Εκατ. Ευρώ)

Πώληση (Εκατ. Ευρώ)

Απόδοση

Τιμή Δημοπρασίας

Απόκλιση επιτοκίων (Μέγ.-Ελάχ.)

2/11/2022

1.400

625

1.000

1,79%

99,028

5/10/2022

1.310

625

1.000

1,35%

99,025

3/8/2022

1.074

625

1.000

0,45%

99,068

6/7/2022

1.148

625

1.000

0,20%

99,100

4/5/2022

1.239

625

1.000

-0,16%

99,198

6/4/2022

853

625

1.000

-0,20%

99,271

2/2/2022

1.471

625

1.000

-0,42%

99,380

4/1/2022

1.150

625

1.000

-0,40%

99,445

ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (2021)

Δημοπρασία

Προσφορά (Εκατ. Ευρώ)

Ζήτηση (Εκατ. Ευρώ)

Πώληση (Εκατ. Ευρώ)

Απόδοση

Τιμή Δημοπρασίας

Απόκλιση επιτοκίων (Μέγ.-Ελάχ.)

3/11/2021

1.057

625

1.000

-0,43%

100,109

6/10/2021

1.109

625

1.000

-0,40%

100,102

4/8/2021

866

625

1.000

-0,40%

100,100

7/7/2021

1.158

625

1.000

-0,40%

100,100

5/5/2021

1.237

625

1.000

-0,40%

100,100

7/4/2021

1.300

625

1.000

-0,32%

100,080

3/2/2021

1.071

625

1.000

-0,32%

100,082

5/1/2021

1.271

625

1.000

-0,32%

100,080

ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (2020)

Δημοπρασία

Προσφορά (Εκατ. Ευρώ)

Ζήτηση (Εκατ. Ευρώ)

Πώληση (Εκατ. Ευρώ)

Απόδοση

Τιμή Δημοπρασίας

Απόκλιση επιτοκίων (Μέγ.-Ελάχ.)

4/11/2020

1.312

625

1.000

-0,20%

100,051

7/10/2020

1.344

625

1.000

-0,16%

100,040

5/8/2020

1.390

625

1.000

-0,04%

100,010

8/7/2020

1.893

625

1.000

0,01%

99,997

6/5/2020

1.152

625

1.000

0,28%

99,930

8/4/2020

743

375

600

0,29%

99,930

5/2/2020

753

375

600

-0,10%

100,026

8/1/2020

718

375

600

-0,08%

100,022

ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (2019)

Δημοπρασία

Προσφορά (Εκατ. Ευρώ)

Ζήτηση (Εκατ. Ευρώ)

Πώληση (Εκατ. Ευρώ)

Απόδοση

Τιμή Δημοπρασίας

Απόκλιση επιτοκίων (Μέγ.-Ελάχ.)

6/11/2019

1.209

375

600

-0,083%

100,021

9/10/2019

1.018

375

600

-0,02%

100,005

7/8/2019

993

625

1.000

0,095%

99,976

10/7/2019

1.030

625

1.000

0,23%

99,942

8/5/2019

1.100

625

1.000

0,34%

99,915

10/4/2019

1.410

625

1.000

0,35%

99,912

6/2/2019

1.316

625

1.000

0,50%

99,874

9/1/2019

1.142

625

1.000

0,67%

99,830

ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (2018)

Δημοπρασία

Προσφορά (Εκατ. Ευρώ)

Ζήτηση (Εκατ. Ευρώ)

Πώληση (Εκατ. Ευρώ)

Απόδοση

Τιμή Δημοπρασίας

Απόκλιση επιτοκίων (Μέγ.-Ελάχ.)

7/11/2018

1.168

625

1.000

0,71%

99,822

10/10/2018

868

625

1.000

0,65%

99,836

5/9/2018

1.038

625

1.000

0,65%

99,836

8/8/2018

1.070

625

1.000

0,65%

99,836

11/7/2018

962

625

1.000

0,63%

99,836

6/6/2018

1.347

625

1.000

0,70%

99,823

9/5/2018

1.907

875

1.400

0,59%

99,850

11/4/2018

1.755

625

1.000

0,79%

99,801

7/3/2018

1.557

1.000

1.600

1,05%

99,735

7/2/2018

1.353

875

1.400

0,99%

99,750

10/1/2018

2.153

625

1.000

0,99%

99,750

ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (2017)

Δημοπρασία

Προσφορά (Εκατ. Ευρώ)

Ζήτηση (Εκατ. Ευρώ)

Πώληση (Εκατ. Ευρώ)

Απόδοση

Τιμή Δημοπρασίας

Απόκλιση επιτοκίων (Μέγ.-Ελάχ.)

13/12/2017

1.872

1.000

1.600

1,60%

99,597

6/12/2017

1.716

1.000

1.600

1,75%

99,560

8/11/2017

1.588

875

1.400

1,80%

99,547

11/10/2017

1.025

625

1.000

1,85%

99,535

13/9/2017

1.362

1.000

1.600

1,91%

99,520

6/9/2017

1.410

1.000

1.600

1,91%

99,520

9/8/2017

1.901

875

1.400

1,95%

99,509

12/7/2017

1.154

625

1.000

2,33%

99,415

14/6/2017

1.300

1.000

1.600

2,70%

99,322

7/6/2017

1.300

1.000

1.600

2,70%

99,322

10/5/2017

1.407

875

1.400

2,70%

99,322

12/4/2017

813

625

1.000

2,70%

99,322

15/3/2017

1.300

1.000

1.600

2,70%

99,322

8/3/2017

1.300

1.000

1.600

2,70%

99,322

8/2/2017