Νομισματικό Πρόγραμμα

Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξουσιοδοτείται η Τράπεζα της Ελλάδος να διαθέτει στο κοινό, μέσω του Κεντρικού Καταστήματος και των Υποκαταστημάτων της, συλλεκτικά νομίσματα και σειρές νομισμάτων που εκδίδονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Νομισματικό Πρόγραμμα 2024

Νομισματικό Πρόγραμμα 2023

Νομισματικό Πρόγραμμα 2022

Νομισματικό Πρόγραμμα 2021

Νομισματικό Πρόγραμμα 2020

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο