Γ.Γ. Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Θεώνη Αλαμπάση

Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Η Θεώνη Αλαμπάση είναι νομικός, επικεφαλής της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπ. Οικονομικών, στην οποία και κατείχε τη θέση της Προϊσταμένης του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης από τη σύστασή της. Έχει πολυετή εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα και ειδικότερα στα θεσμικά πλαίσια αφερεγγυότητας, και αποτελεί μέλος της Επιτροπής “INSOL/World Bank Group Legislative & Regulatory Colloquium”, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πλαισίων αφερεγγυότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει μακρά πορεία τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στη δημόσια διοίκηση, όπου κατείχε σημαντικές θέσεις ευθύνης. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων. Στο παρελθόν έχει διατελέσει μέλος στο Δ.Σ. του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε- GRNET) καθώς και στην «Κοινωνία  της Πληροφορίας Α.Ε.», ενώ παράλληλα κατείχε τη θέση της προϊσταμένης στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Έχει ενεργή συμμετοχή στη συγγραφή νομοθετικού έργου (Ν.4738/2020, προγράμματα στήριξης ευάλωτων οφειλετών, Προγράμματα επιδότησης Γέφυρα Ι και ΙΙ, Ν.4469/2017 κλπ), καθώς και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Εμπορικό Δίκαιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και μιλάει την αγγλική, γαλλική και ιταλική γλώσσα.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο