Έγκριση Μελέτης Πολεοδόμησης Τουριστικού Χωριού και Σχεδίου Γενικής Διάταξης χωροθέτησης κτιρίων, Εγκαταστάσεων και Έργων Υποδομής Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος για την εφαρμογή του ΕΣΧΑΔΑ «Αγ. Ιωάννης Σιθωνίας» στην περιοχή Αγ. Ιωάννης Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής (ΑΑΠ 253/2017 και ΑΑΠ 120/2018).

Τροποποίηση των υπό στοιχεία 1) ΓΓΔΠ 0016711 ΕΞ2017/24.10.2017 και 2) ΓΓΔΠ 0009260 ΕΙ 2018/29.5.2018 κοινών υπουργικών αποφάσεων, «Έγκριση Μελέτης Πολεοδόμησης Τουριστικού Χωριού και Σχεδίου Γενικής Διάταξης χωροθέτησης κτιρίων, Εγκαταστάσεων και Έργων Υποδομής Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος για την εφαρμογή του ΕΣΧΑΔΑ «Αγ. Ιωάννης Σιθωνίας» στην περιοχή Αγ. Ιωάννης Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής (ΑΑΠ 253/2017 και ΑΑΠ 120/2018).

Σχετικό έγγραφο

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο