Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού – τουριστικού χωριού και Σχεδίου Γενικής Διάταξης χωροθέτησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και έργων υποδομής Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος για την εφαρμογή του ΕΣΧΑΔΑ “Αγ. Ιωάννης” Σιθωνίας

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΓΔΠ0016711ΕΞ2017/ 24.10.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Τουρισμού – Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού – τουριστικού χωριού και Σχεδίου Γενικής Διάταξης χωροθέτησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και έργων υποδομής Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος για την εφαρμογή του ΕΣΧΑΔΑ “Αγ. Ιωάννης” Σιθωνίας (ΑΑΠ 253/2.11.2017)». (ΑΑΠ 120/7.6.2018)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο