Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού- τουριστικού χωριού “Κασσιώπη Κέρκυρας”, χωροθέτηση τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης και καθορισμός των περιβαλλοντικών όρων αυτών και των συνοδών έργων υποδομής.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο