Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2024

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο