Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021

ΛΖ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΑΔΑ: Ψ87ΖΗ-6ΘΤ

ΛΣΤ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ:ΩΚΥΗΗ-ΖΥ7

ΛΕ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: ΩΜΤΟΗ-ΟΚΛ

ΛΔ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: Ω860Η-ΗΧΠ

ΛΓ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: ΨΦΘΚΗ-Λ6Ε

ΛΒ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: ΩΜΤΡΗ-ΕΤΔ

ΛΑ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: 6ΒΨ1Η-Ψ43

Λ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: 6Θ2ΤΗ-ΛΞΜ

ΚΘ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: Ω5ΡΔΗ-Γ4Λ

ΚH’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: 6ΑΝΔΗ-Σ4Κ

ΚZ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: ΩΛ5ΤΗ-Π76

ΚΣΤ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: Ω2ΘΒΗ-43Δ

ΚΕ’ τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: ΨΚΓΕΗ-ΜΥΞ

ΚΔ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: 6ΩΒΟΗ-ΨΕΑ

ΚΓ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: ΨΦ3ΣΗ-ΕΒΣ

ΚΑ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: 6ΣΠ3Η-Ε50

IΘ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: ΩΑΣΔΗ-ΧΕ

ΙΒ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ : Ψ10ΕΗ-ΑΒΙ

Παράρτημα της Διοικητικής Ταξινόμησης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2021

Οικονομική Ταξινόμηση 2021 – ΕΣΟΔΑ

Οικονομική Ταξινόμηση 2021 – ΕΞΟΔΑ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο