Αιτωλοακαρνανίας

Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α’ Λιμενικού Τμήματος Αμφιλοχίας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας διακηρύσσει τη διενέργεια Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με τους όρους της με αρ. Πρωτ. 91271 ΕΞΕ 2023 (ΑΔΑ: 68Ψ2Η-Λ1Ε) αρχικής διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση του Α’ Λιμενικού Τμήματος Αμφιλοχίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου Βόνιτσας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α’) όπως αυτός ισχύει, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου, για την στέγαση του ΑΤ Ακτίου Βόνιτσας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου

Η Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας διακηρύσσει τη διενέργεια Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με τους όρους της με αρ. Πρωτ. ΟΕ 42722 ΕΞΕ 2020/11-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΙΡΗ-ΦΙΝ) αρχικής διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση του Δασαρχείου Μεσολογγίου και την Διεύθυνση Δασών Αιτωλ/νίας. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 406,00 τ.μ. για το Δασαρχείο Μεσολογγίου και 206,25 τ.μ για την Διεύθυνση Δασών Αιτωλ/νίας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) για γραφειακούς χώρους, για αρχειακούς-βοηθητικούς χώρους,

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου, για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας

Η Προισταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/2003 (ΦΕΚ 76Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την μίσθωση ακινήτου,  κατάλληλου για την στέγαση, στην πόλη της Αμφιλοχίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25η/5/2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00πμ έως 11:00π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας (Δ/νση: κτίριο Δ.Ο.Υ., Λιμάνι Μεσολογγίου) στην Ι.Π.Μεσολογγίου. Ειδικότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, τις κτιριολογικές απαιτήσεις των προσφερόμενων ακινήτων και την διαδικασία δημοπρασίας-εκμίσθωσης, παρατίθενται στην Διακήρυξη (ΑΔΑ: ΨΩΙΝΗ-ΞΘ9) ή δίδονται από την

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α’ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α’ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ   Σχετικά αντικείμενα:  ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΙΤΩΛΝΙΑΣ 2021.pdf

Περισσότερα »

Μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου

Διακήρυξη για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου   Σχετικά αντικείμενα:  ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2019.pdf

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο