Μαγνησίας

Περίληψη διακήρυξης Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σκιάθου

Η Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί β ‘ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28.03.2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) και τους όρους της υπ’ αριθ.: 4475 ΕΞΕ 2024/ 16.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΑΓΘΗ-Ω02) διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σκιάθου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σκιάθου

Η Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί αρχική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28.03.2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) και τους όρους της υπ’ αριθ.: 4475 ΕΞΕ 2024/ 16.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΑΓΘΗ-Ω02) διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σκιάθου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Μαγνησίας

Η Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί α’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28.03.2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) και τους όρους της υπ’ αριθ.: 4140 ΕΞΕ 2024/ 15.01.2024 (ΑΔΑ: ΨΦΞ9Η-Β7Ρ) διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Μαγνησίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δικαστικού Γραφείου Βόλου

Η Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί Α’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) και τους όρους της υπ’ αριθ.: 61817 ΕΞΕ 2023/ 21.06.2023 (ΑΔΑ: ΨΤΑ3Η-ΣΟΟ ) διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δικαστικού Γραφείου Βόλου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Αλοννήσου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Αλοννήσου, του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου (και Σταθμού Τουριστικής Αστυνομίας Σκιάθου)

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύσσει ότι την Τρίτη 27.02.2024 και από ώρα 11:00  έως 12:00, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας (Βόλος), θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76Α/2003), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ (& ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ), της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Σκιάθου, του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύσσει ότι την Τρίτη 27.02.2024 και από ώρα 10:00  έως 11:00, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας (Βόλος), θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76Α/2003), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Σκιάθου, του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας, της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας, του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται η περίληψη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Μαγνησίας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Μαγνησίας, της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας, του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται η περίληψη

Περισσότερα »

Β’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του τμήματος Αδειών Διαμονής, των διοικητικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας στην πόλη του Βόλου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύττει ότι την 06.07.2023 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 έως 12:00, θα διενεργηθεί, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας (Βόλος), Β’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του τμήματος Αδειών Διαμονής, των διοικητικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας στην πόλη του Βόλου. Σχετικά αντικείμενα: ΨΘΤΧΗ-ΚΝΡ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ_ΑΔΕΙΩΝ.pdf

Περισσότερα »

Β’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του τμήματος Ιθαγένειας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας του Υπουργείου Εσωτερικών στην πόλη του Βόλου.

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύττει ότι την 06.07.2023 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12:00 έως 13:00, θα διενεργηθεί, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας (Βόλος), Β’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του τμήματος Ιθαγένειας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας του Υπουργείου Εσωτερικών. Σχετικά αντικείμενα: 9ΕΩ8Η-5ΓΠ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ_ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ.pdf

Περισσότερα »

Αρχική Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Δικαστικού Γραφείου Βόλου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύττει ότι την 05.07.2023 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 έως 11:00, θα διενεργηθεί, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας (Βόλος), Αρχική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δικαστικού Γραφείου Βόλου. Σχετικά αντικείμενα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ_ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9ΓΚ2Η-46Ρ.pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_ΨΤΑ3Η-ΣΟΟ.pdf

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο