Ημαθίας

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ημαθίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ημαθίας της Περιφερειακής Δ/νσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κ. Μακεδονίας και του τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Ημαθίας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ημαθίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση 1) του τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ημαθίας της Περιφερειακής Δ/νσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Μακεδονίας και 2) του τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Ημαθίας της Περιφερειακής Δ/νσης Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Μακεδονίας – Θράκης. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Σχετικά αντικείμενα:  ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.PDF  Γ΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ.pdf  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο