Κορινθίας

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Κορινθίας

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Κορινθίας. Σχετικά αντικείμενα: Διακήρυξη Διακήρυξη Α’ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Κτιριολογικό πρόγραμμα και τεχνική περιγραφή

Περισσότερα »

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη Στέγαση της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Κορινθίας

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Ακινήτου για τη Στέγαση της Δ/νσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Κορινθίας Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα και η τεχνική περιγραφή

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο