Ηλείας

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ήλιδας, του Τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας και του Τμήματος Τροχαίας Ήλιδας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηλείας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76Α/2003), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ήλιδας, του Τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας και του Τμήματος Τροχαίας Ήλιδας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηλείας διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2023 (ΦΕΚ 76/α) όπως ισχύει και με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 29-03-2023 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:Ψ94Η-6ΜΞ), για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηλείας διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α) όπως ισχύει και με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 25-09-2023 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:68Φ0Η-Υ6Ι), για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Ηλείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηλείας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76Α/2003), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Ηλείας (Τ.Α.Δ.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηλείας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76Α/2003), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηλείας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76Α/2003), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ Επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για την στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηλείας διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α) όπως ισχύει και με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 29-03-2023 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:Ψ94Η-6ΜΞ), για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/καταλύματος για την στέγαση ενισχυτικών δυνάμεων δασοπυρόσβεσης στα πλαίσια της δράσης «PREPOSITIONING 2023» με βάση επιχείρησης το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αρχαίας Ολυμπίας Σχετικά αντικείμενα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας Σχετικά αντικείμενα: Ψ949Η-6ΜΞ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ.pdf

Περισσότερα »

1η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας

1η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας   Σχετικά αντικείμενα:  Διακήρυξη δημοπρασίας Α.Τ. Αρχαίας Ολυμπίας 1η επαναληπτική 13-12-2022.pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας   Σχετικά αντικείμενα:  ΨΚΖΡΗ-ΚΓΙ_Διακήρυξη δημοπρασίας Α.Τ. Αρχαίας Ολυμπίας (Σωστή .Διορθωμένη).pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών   Σχετικά αντικείμενα:  6ΚΧΘΗ-Δ7Ρ_Διακήρυξη δημοπρασίας Πυροσβεστικής Λεχαινών.pdf

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο