Κιλκίς

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κιλκίς

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κιλκίς- Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α’), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς, σύμφωνα με τους αναφερόμενους στην οικεία προκήρυξη και το προσαρτημένο σε αυτή κτιριολογικό πρόγραμμα όρους. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/2003 (Α΄76) για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους : Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 125 τ.μ., εκ των οποίων 105 τ.μ. για γραφειακούς χώρους και 20 τ.μ. για αρχειακούς-βοηθητικούς χώρους και συνολική μικτή επιφάνεια 154 τ.μ, όπως αναλύονται στο συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης του Κιλκίς, να διαθέτει

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο