Κυκλάδων

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Μήλου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α’ διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Μήλου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Καταπόλων Αμοργού

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α΄ διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Καταπόλων Αμοργού. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΓΕ.Π.Α.Δ Νοτίου Αιγαίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων Α’ διακηρύσσει ότι Επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 29-03-2023 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:6ΑΡΥΗ-Ρ03) για τη στέγαση της ΓΕ.Π.Α.Δ Νοτίου Αιγαίου, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Ασφαλείας Ερμούπολης. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΓΕ.Π.Α.Δ Νοτίου Αιγαίου, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Ασφαλείας Ερμούπολης

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων Α’ διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 29-03-2023 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:6ΑΡΥΗ-Ρ03) για τη στέγαση της ΓΕ.Π.Α.Δ Νοτίου Αιγαίου, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Ασφαλείας Ερμούπολης. Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα  

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Σίφνου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων Α’ διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 9-3-2023 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:65ΙΗΗ Ο55) για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Σίφνου. Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τελωνείου Μήλου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων Α’ διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 11/7/2023 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:ΨΛ41Η-Ν42) για τη στέγαση του Τελωνείου Μήλου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου

Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων Α’ διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 29-03-2023 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:62ΤΓΗ-ΛΞΙ) για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα 

Περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τελωνείου Μήλου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων Α’ διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 11/7/2023 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:ΨΛ41Η-Ν42) για τη στέγαση του Τελωνείου Μήλου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται ο κτιριολογικός πίνακας

Περισσότερα »

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Γαυρίου Άνδρου

Περίληψη διακήρυξη β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α’ Λιμενικού Τμήματος Γαυρίου Άνδρου. Επισυνάπτεται η περίληψη της διακήρυξης Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΑΣ Σίφνου

Περίληψη διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Σίφνου. Επισυνάπτεται η περίληψη της διακήρυξης Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟ 12:00 ΕΩΣ 13:00. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΟΔΟΣ Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 31 ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ο.Υ Β΄ΟΡΟΦΟΣ) Σχετικά αντικείμενα: ΨΛ41Η-Ν42.pdf ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ_ΜΗΛΟΥ_ΤΕΛΙΚΟΣ_l_aa.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙς 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 11:30 ΕΩς 12:30, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄, ΣΤΗΝ ΟΔΟ Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 31, ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ο.Υ ΣΥΡΟΥ-Β΄ΟΡΟΦΟΣ. Σχετικά αντικείμενα: ΩΖΦΔΗ-ΟΙΝ-5HhriHhU.pdf ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΑΣΩΝ 2022-BvBkqSNV.pdf

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο