Θεσπρωτίας

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των : α) Αστυνομικού Τμήματος Φιλιατών & β) Α’ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 31.30/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη συστέγαση των : α) Αστυνομικού Τμήματος Φιλιατών & β) Α’ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αποθηκευτικού χώρου για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση αποθηκευτικού χώρου για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των : α. Τμήμα Αδειών Διαμονής Θεσπρωτίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας & β. Τμήμα ιθαγένειας Θεσπρωτίας της Γενικής Γραμματέας Ιθαγένειας – Δ/νσης Ιθαγένειας Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί Β’ Επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των: α. Τμήμα Αδειών Διαμονής Θεσπρωτίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας & β. Τμήμα ιθαγένειας Θεσπρωτίας της Γενικής Γραμματέας Ιθαγένειας – Δ/νσης Ιθαγένειας Ηπείρου  – Δυτ. Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα (αρχείο 1 & αρχείο 2)

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ Επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των : α. Τμήμα Αδειών Διαμονής Θεσπρωτίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας & β. Τμήμα ιθαγένειας Θεσπρωτίας της Γενικής Γραμματέας Ιθαγένειας – Δ/νσης Ιθαγένειας Ηπείρου  – Δυτ. Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί Α’ Επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των : α. Τμήμα Αδειών Διαμονής Θεσπρωτίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας & β. Τμήμα ιθαγένειας Θεσπρωτίας της Γενικής Γραμματέας Ιθαγένειας – Δ/νσης Ιθαγένειας Ηπείρου  – Δυτ. Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Θεσπρωτίας της Γεν. Δ/νσης Εσωτ. Λειτουργίας- Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας, διακηρρύσει ότι θα διενεργηθεί Α’ Επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Θεσπρωτίας της Γεν. Δ/νσης Εσωτ. Λειτουργίας- Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί Β’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης αποθήκης για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ’ αριθμ. ΟΕ 24259/21-03-2023 (ΑΔΑ 997 YH-HM7) Αρχικής Διακήρυξης Μειοδοτικής Δημοπρασίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης αποθήκης για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης αποθήκης για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αποθηκευτικού χώρου για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-8-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση αποθηκευτικού χώρου για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Β’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Παραμυθιάς

Β’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Παραμυθιάς. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Α’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Παραμυθιάς

Α’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Παραμυθιάς. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Παραμυθιάς

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Παραμυθιάς. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση των τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας

Διακήρυξη  Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση των τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας: 1. Τμήμα Αδειών Διαμονής & 2. Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Θεσπρωτίας     Σχετικά αντικείμενα:  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑ_6ΠΧΓΗ-27Ξ.PDF

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο