Λευκάδος

Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Λευκάδας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί Β’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία, ίδια με την αρχική με ΑΔΑ: ΩΔΞΤΗ-7ΔΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Λευκάδας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο